Announcement

Announcement Module
Collapse
No announcement yet.

solat waktu azan

Page Title Module
Move Remove Collapse
X
Conversation Detail Module
Collapse
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • solat waktu azan

  aku nak tanye la...
  leh ke solat waktu azan.
  azan baru start je,terus solat.
  sebab nk kejar waktu kelas.
  takut lambat masuk kelas.

 • #2
  Re: solat waktu azan

  x boleh. azan adalah untuk menandakan masuknya waktu solat. tapi kita mestilah kena sambut azan tu. kena dengar btul2.
  klu time azan kita solat, solat pun susah nk khusyuk, dan cmner nak sambut azan tu?

  ~~~

  AZAN SEBAGAI LAMBANG SYIAR ISLAM


  Azan merupakan lafaz khusus yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu sembahyang fardhu dan menyeru orang-orang Islam supaya berkumpul untuk mengerjakannya.

  Azan dari segi bahasa ialah “al-i`lam” (pemberitahuan) atau “an-nida’” (seruan). Ini dapat dilihat di dalam al-Qur’an sebagaimana firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

  “Pemberitahuan daripada Allah dan RasulNya kepada sekalian manusia.”
  (Surah at-Taubah: 3)

  Begitu juga firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

  “Dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji…”
  (Surah al-Haj: 27)

  Dari segi syara` pula, azan ialah suatu gabungan perkataan tertentu untuk mengetahui waktu sembahyang fardhu atau boleh diertikan sebagai pemberitahuan tentang waktu sembahyang dengan lafaz-lafaz tertentu.

  Azan disunatkan ketika hendak mendirikan sembahyang sama ada sembahyang tunai atau qadha’. Hukum azan adalah sunat mu’akkadah `ala al-kifayah bagi sesuatu kumpulan. Ini bermakna tuntutan sunatnya terlaksana walaupun tidak dilakukan oleh semua ahli kumpulan tersebut. Bagi individu pula, ia merupakan sunat `aini atau dengan kata lain pahala sunat diperolehi apabila seseorang itu melakukannya.

  Al-Qur’an, as-Sunnah dan al-Ijma` menyatakan bahawa azan adalah suatu syariat di dalam Islam. Ini adalah kerana ia mempunyai banyak kelebihan dan pahala yang besar. Dalil daripada al-Qur’an ialah firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

  “Jika kamu dipanggil (diseru) untuk sembahyang...”
  (Surah al-Ma’idah: 58)

  Dalil daripada as-Sunnah pula merangkumi banyak hadith. Antaranya ialah sebuah hadith yang bermaksud:

  “Apabila tiba waktu sembahyang hendaklah salah seorang kamu melakukan azan dan yang lebih tua daripada kamu hendaklah menjadi imam.”
  (Riwayat Bukhari dan Muslim)

  Dari segi sejarahnya, azan mula disyariatkan pada tahun pertama Hijrah. Hal ini telah terkandung di dalam sebuah hadith yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Ibnu `Umar r.a. Pada mulanya ketika orang-orang Islam berhijrah ke Madinah, mereka berkumpul dan menunggu untuk mengerjakan sembahyang. Ketika itu tidak ada orang yang menyeru (melaungkan azan) untuk menunaikannya. Pada suatu hari Nabi s.a.w. telah mengumpulkan para sahabat untuk bermesyuarat tentang cara untuk memberitahu masuknya waktu solat serta mengajak orang ramai agar ke masjid melakukan solat jemaah. Dalam mesyuarat itu, terdapat beberapa cadangan.

  Ada yang mencadangkan supaya dikibarkan bendera sebagai tanda waktu solat. Apabila bendera telah berkibar, orang yang melihatnya hendaklah memberitahunya kepada orang ramai. Ada juga yang mencadangkan supaya ditiup trompet seperti yang biasa dilakukan oleh penganut agama Yahudi. Ada yang mencadangkan supaya dibunyikan loceng seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Terdapat juga usul supaya dinyalakan api di atas bukit. Orang yang melihat api tersebut hendaklah datang menghadiri solat berjemaah.

  Semua usul yang diajukan telah ditolak oleh Nabi s.a.w. Kemudian, Umar bin al-Khattab mencadangkan agar diteriakkan ucapan: “Telah datang waktu solat”. Usul beliau ini telah diterima oleh Nabi s.a.w. tetapi Baginda menukar lafaz itu dengan lafaz “assolatu jami`ah” yang bererti “marilah solat berjemaah”.

  Sementara itu, pada suatu malam Abdullah bin Zaid telah bermimpi tentang seorang lelaki yang datang kepadanya dengan membawa loceng. Abdullah memohon agar loceng itu dijual kepadanya. Pembawa loceng bertanya: “Untuk apakah tuan gunakan loceng ini?”. Abdullah menjawab: “Kami akan memukulnya untuk memberitahu telah masuknya waktu solat kepada orang ramai”. Apabila mendengar jawapan tersebut, pembawa loceng itu berkata: “Mahukah tuan saya tunjukkan cara yang lebih baik untuk memberitahu solat?”. Abdullah menjawab: “Itu baik sekali”. Lalu pembawa loceng itu berkata: “Kumandangkanlah Allahu Akbar... (dan seterusnya lafaz-lafaz azan)”. Pada pagi harinya, Abdullah bin Zaid menemui Nabi s.a.w. bersabda: “Mimpimu itu mimpi yang benar”. Nabi s.a.w. memerintahkan Bilal bin Rabah mengumandangkan azan tersebut. Ketika Bilal hendak menyerukan azan, Umar pula datang kepada Nabi s.a.w. dan menceritakan bahawa beliau juga bermimpi seperti yang dialami oleh Abdullah bin Zaid.

  Di sini jelas menunjukkan bahawa lafaz-lafaz azan yang diajarkan oleh Nabi s.a.w. mempunyai persamaan dengan lafaz-lafaz azan yang didengar oleh Abdullah bin Zaid dan Umar bin al-Khattab dalam mimpi masing-masing. Namun begitu, mimpi-mimpi tersebut bukanlah menjadi dasar pensyariatan azan kerana secara kebetulan lafaz-lafaz azan yang diajarkan oleh Nabi s.a.w. mempunyai persamaan dengan mimpi kedua-dua orang sahabat tadi. Sandaran azan bukan sahaja melalui mimpi bahkan ia diperkuatkan lagi dengan penerimaan wahyu. Al-Bazzar meriwayatkan bahawa:

  Nabi s.a.w. pada malam isra’ telah diperlihatkan dengan azan dan diperdengarkan kepadanya di atas langit yang ketujuh. Kemudian Jibril mendatanginya, lalu dia menjadi imam kepada ahli langit. Antara mereka ialah Nabi Adam a.s. dan Nabi Nuh a.s., Allah s.w.t. menyempurnakan kemuliaan baginya ke atas penduduk langit dan bumi”.


  Menurut pendapat jumhur ulama’, terdapat beberapa adab dan tertib dalam melaksanakan azan. Antaranya ialah:

  1.mu’azzin hendaklah tidak menerima upah apabila melaksanakan tugasnya.

  2.mu’azzin harus suci daripada hadath kecil, hadath besar dan najis.

  3.mu’azzin hendaklah menghadap qiblat ketika mengumandangkan azan.

  4.ketika membaca “hayya `ala as-salah”, mu’azzin hendaklah menghadapkan muka dan dadanya ke sebelah kanan dan ketika membaca “hayya `ala al-falah” menghadapkan muka dan dadanya ke sebelah kiri.

  5.mu’azzin memasukkan dua anak jarinya ke dalam kedua telinganya.

  6.suara mu’azzin hendaklah nyaring.

  7.mu’azzin tidak boleh bercakap ketika mengumandangkan azan.

  8.orang-orang yang mendengar azan hendaklah menyahutnya secara perlahan-lahan dengan lafaz yang diucapkan oleh mu’azzin, kecuali pada lafaz “hayya `ala as-salah” dan “hayya `ala al-falah”. Kedua-duanya disahut dengan “la haula wala quwwata illa bi Allah” yang bermaksud “tiada daya dan kekuatan kecuali daripada Allah”.

  9.setelah selesai azan, mu’azzin dan yang mendengar azan hendaklah berdoa: “Allahumma rabba hazihi ad-da`wah at-tammah wa as-salati al-qa’imah, ati Muhammadan al-wasilah wa al-fadhilah wab`athhu maqaman mahmudan allzi wa`adtah” yang bermaksud “wahai Allah, Tuhan yang menguasai seruan yang sempurna ini dan solat yang sedang didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad kurnia dan keutamaan serta kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan untuknya” (Riwayat Bukhari).

  Selain itu, melakukan azan mempunyai beberapa kelebihan dan mendapat pahala yang besar. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud:

  “Kalaulah orang ramai mengetahui pahala yang ada dalam azan dan pahala dalam barisan pertama sembahyang, kemudian mereka tidak ada jalan selain membuat undian untuk mendapatnya, nescaya mereka akan masuk undian itu.”
  (Riwayat Muttafaq `Alayh)

  Rasulullah s.a.w. juga bersabda yang bermaksud:

  “Jika kamu berada bersama-sama dengan kambing kamu atau di kebun kamu dan engkau berazan untuk sembahyang. Hendaklah engkau angkatkan suara menyeru orang bersembahyang, sebab suara orang yang azan tidak didengar oleh jin atau manusia ataupun sesuatu kecuali dia menyaksikan baginya pada Hari Akhirat.”
  (Riwayat Bukhari)

  Dalam sebuah hadith yang lain ada disebut:

  “Tukang azan adalah orang yang paling panjang leher di Hari Akhirat.”
  (Riwayat Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah)

  Menurut pendapat yang sahih daripada ulama’ Syafi`i dan Hanbali, azan beserta iqamah adalah lebih baik daripada menjadi Imam. Ini disebabkan Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud:

  “Siapakah yang lebih bagus perkataannya daripada orang yang berdoa kepada Allah dan beramal salih.”
  (Surah Fussilat: 33)

  `A’isyah berkata: “Mereka yang dimaksudkan oleh ayat tersebut ialah tukang azan”. Di dalam hadith lain ada juga menyebut:

  “Imam adalah bertanggungjawab (damin), tukang azan adalah orang yang dipercayai (amanah). Ya Allah, berilah petunjuk kepada imiam-imam dan ampunilah tukang azan”.
  (Riwayat Syafi`i, Ahmad, Abu Dawud,Tirmizi,
  An-Nasa’i, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah)

  Amanah lebih tinggi daripada daman dan keampunan adalah lebih tinggi daripada petunjuk. Nabi Muhammad s.a.w. dan para khalifah tidak melakukan tugas azan ini kerana mereka tidak mempunyai banyak masa. Menurut pendapat ulama’ Hanafi, iqamah dan menjadi imam adalah lebih baik daripada azan kerana Nabi Muhammad s.a.w. dan para khalifahnya menjalankan tugas imam, tetapi mereka tidak menjalankan tugas menjadi tukang azan.


  SUMBER RUJUKAN:
  • Al-Qur’an Al-Karim dan terjemahannya.
  • Al-Fiqh al-Manhaji Kitab Fiqh Mazhab Syafie, Jilid 1, Terbitan Pustaka Salam Sdn. Bhd., Karangan Dr. Mustafa al-Khin, Dr. Mustafa al-Bugha & Ali asy-Syarbaji.
  • Ensiklopedia Islam, Jilid 1, Cetakan Pertama 2004, Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, Susunan Drs. H.A. Hafizah Dasuki dll.
  • Ensiklopedia Islam Untuk Pelajar, Jilid 1, Cetakan Pertama 2003, Terbitan Era Visi Publication Sdn. Bhd. Kuala Lumpur, Susunan Shafie Abdul Rahman dll.
  • Fiqh & Perundangan Islam, Jilid 1, Cetakan Ketiga 1997, Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, Karangan Dr. Wahbah al-Zuhaili, Terjemahan Syed Ahmad Syed Hussain dll.

  Comment


  • #3
   Re: solat waktu azan

   solat masa azan tak sama ke ngan berbuka masa azan?

   Comment


   • #4
    Re: solat waktu azan

    huhu...ak slalu gk solat time azn..
    klaz ak stat kul 5..azn kul 4.50..nk kejo klaz laie..dh la surau jauh dr klaz..

    Comment


    • #5
     Re: solat waktu azan

     kiriman UMME
     huhu...ak slalu gk solat time azn..
     klaz ak stat kul 5..azn kul 4.50..nk kejo klaz laie..dh la surau jauh dr klaz..
     ooo...baru aku tau tak leh,
     aku sebab nk kejar kelas kul 5,
     masuk azan je terus solat.
     hehe..tak sahut azan pun.

     Comment


     • #6
      Re: solat waktu azan

      aku tatau ar bole ke tak.......
      tp selalunya masa study dulu kwn aku selalu ckp...
      takut Allah ke takut lecturer mrh sbb lmbt masuk kelas...
      aku pun solat sejurus je abis azan tu....

      Comment


      • #7
       Re: solat waktu azan

       * tok janggut,

       fir nmpak awk online
       bole jwb psl ni
       tema kacih ye

       Comment


       • #8
        Re: solat waktu azan

        Originally posted by tudung biru
        * tok janggut,

        fir nmpak awk online
        bole jwb psl ni
        tema kacih ye

        TJ tgh kumpul maklumat, bahan2 utk jawab isu ni dgt tepat tu

        Comment


        • #9
         Re: solat waktu azan

         besa pun aku dgr lepas azan baru leh semayang....
         kalo kat masjid tuh kan org akan tggu bilal abihkan azan baru pas tuh semayang...
         kalo posa tuh mmg dh ada kata jgn melambatkan berbuka posa...
         arap perbetulkan la apa yg x betul ek...

         Comment


         • #10
          Re: solat waktu azan

          kat umah aku boleh dengar azan 3 surau...
          yg satu dah habis, kdg2 yg lagi satu blm habis, pastu sambung plak yg satu lagi...
          tu blm masuk tv ngan radio lagi...mcm mana tu yer...

          Comment


          • #11
           Re: solat waktu azan

           Originally posted by QDING
           kat umah aku boleh dengar azan 3 surau...
           yg satu dah habis, kdg2 yg lagi satu blm habis, pastu sambung plak yg satu lagi...
           tu blm masuk tv ngan radio lagi...mcm mana tu yer...


           Kalau lelaki, pergilah sertai jemaah di salah satu surau.

           Untuk menjawab soalan ini, saya kongsikan jawapan yang saya jumpa di irsyad brunei

           Sunat menjawab azan dan iqamah itu walaupun dalam keadaan berhadas, junub, haid atau nifas kerana ianya adalah zikir, melainkan ketika dalam sembahyang fardhu atau sunat, bersetubuh dan qadha hajat (buang air kecil atau besar), sunat dijawab kemudian jika tidak lama jaraknya. Makruh menjawab bagi orang yang ada najis dimulutnya.

           Jika seseorang itu mendengar azan atau iqamah ketika dia sedang membaca al-Qur’an, berzikir, menuntut ilmu atau berdoa sunat dia berhenti sekejap untuk menjawab azan dan iqamah tersebut. (I‘anah ath-Thalibin: 1/386-387 dan al-Majmu‘: 3/124-125)

           Jika terdengar sebahagian azan, sama ada pada bahagian yang awal ataupun yang akhir adalah sunat dijawab kedua-dua bahagian itu, walaupun dia tidak mendengar sebahagian azan yang awal itu. Adapun jika dia terdengar azan yang dilaungkan oleh beberapa orang seperti dia terdengar azan di kampungnya dan azan di kampung yang lain, maka sunat dia menjawab kedua-duanya. Berlainan halnya jika azan itu dikumandangkan dengan serentak, maka memadailah dengan sekali jawab. (I‘anah ath-Thalibin: 1/386)
           Untuk menjawab soalan pertama, saya persilakan yang lebih arif untuk memberikan jawapan.

           Comment


           • #12
            Re: solat waktu azan

            Originally posted by belloon
            x boleh. azan adalah untuk menandakan masuknya waktu solat. tapi kita mestilah kena sambut azan tu. kena dengar btul2.
            klu time azan kita solat, solat pun susah nk khusyuk, dan cmner nak sambut azan tu?
            x boleh tu camne? haram solat waktu azan ker? makruh ker? ape ke?

            utk yg bold no 2 tuh...maksudnyer kene sambut gak azan tuh? sedang kan dalam quote yg el-lail bagi kt atas tuh... sunat jer jawab azan.. mean sunat x buat x ape.. buat dpt pahala kan?

            Comment


            • #13
             Re: solat waktu azan

             Salam.

             Bilakah Waktu-Waktu Yang Dilarang Menunaikan Sembahyang?

             Sebagai mana dijelaskan oleh para ulama feqh berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bahawa waktu-waktu tertentu yang ditegah melakukan sembahyang adalah seperti berikut:
             1. Bermula dari terbit matahari sehingga matahari naik tinggi kira-kira kadar satu tombak. Satu tombak itu adalah kira-kira kadarnya tujuh hasta paras ketinggian orang biasa dan satu hasta pula ialah kira-kira menyemai dengan lapan belas inci.
             2. Waktu Istiwa iaitu waktu matahari berada di tengah-tengah langit sehingga gelincir matahari atau condong ke bawah .(Kecuali waktu istiwa pada hari Jumaat)
             3. Waktu ketika matahari berwarna kekuning-kuningan sehingga tenggelam keseluruhan bulatan matahari itu di ufuk.

             Ketiga-tiga waktu ini ada disebutkan di dalam hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam daripada ‘Uqbah bin ‘Amir al-Juhani katanya yang maksudnya :

             "Tiga waktu yang Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melarang kami bersembahyang dan mengkebumikan mayat, iatu ketika matahari naik sehingga tinggi, ketika matahari tegak (terpacak) sehingga gelincir dan ketika matahari hampir terbenam sehingga ia terbenam”

             (Hadis riwayat Imam Muslim)

             Hadis di atas melarang bersembahyang dan mengkebumikan mayat pada ketiga-tiga waktu berkekenaan.

             4. Selepas sembahyang fardhu Subuh iaitu bagi orang yang telah menunaikan sembahyang Subuh sehingga terbit matahari.

             5. Selepas sembahyang fardhu ‘Asar sehingga terbenamnya matahari.

             Diterangkan di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa‘id al-Khudri yang mengatakan bahawa dia telah mendengar Rasulullah Sahallalahu ‘alaihi wasallam bersabda yang maksudnya :

             “Tidak ada sembahyang selepas Subuh sehingga terbit matahari dan tidak ada sembahyang selepas Asar sehinggalah matahari terbenam”.

             (Hadis riwayat al-Bukhari)

             Comment


             • #14
              Re: solat waktu azan

              Apa kata majukan persoalan ini kepada Institut Kefahaman Islam Malaysia. Lepas tu sama2 kita boleh mendapat jawapan daripada orang yang berkelayakan menjawabnya agar tidak timbul was-was.

              Comment


              • #15
               Re: solat waktu azan

               boleh jek...pcaye le cakap aku.....x yah nak tanye IKIM pon...

               Comment

               Working...
               X